Мон асьмелы корка пукто

Мон асьмелы корка пукто
Алама ӧвӧл, ӝикыт;
Нош собере тонэ ӧтё –
Сюлмамы кылёз со ӝыт.

Уй вуэмез шӧдтэк кылём:
Инбамын кылдоз толэзь,
Трос кизили пушкы выём –
Малпанмы луоз туж сэзь.

Ӵук вуэмен яркыт шунды
Пияла пыртӥ пиштоз,
Мон верало каллен тыныд:
"Яратӥ тонэ туж зол".

Тон кылзӥськод монэ шыпыт,
Ӝиптӥськод бордам кужмо,
Син пушкысьтыд потоз шапык –
Улонмы пӧрмоз шудо.

2017

Тӥ пукиськоды Миндэр Левлэн нимлыко вотэсбамаз.

e-mail: levminder@gmail.com