Люкиськон

Кыз йылын сьӧд куака
Уллань учке – тымет шоры:
Йӧ кынмемын али отын;
Мон выемын лыз синъёсад:
“Малы меда, мусо эше,
Ас сюлэмад ӧстэ пытсад?”

Кылэм ӧд кары юанме,
Шорам учкид но берытскид,
Сюрес кузя каллен кошкид –
Мырдэм кутӥ синкылиме.
Малы меда, мусо эше,
Монэ кельтӥд тон огнаме?

Огнам кыли со ӝытазе,
Кема лёгай кот лымыез –
Сюрес луиз ни йӧвалег;
Малпай – улом весь огазе.
Ӧз пӧрмы, яратон быриз,
Ӵошен ӧм тубе гурезе.

Тол выльысен вуиз уйин,
Тӧлэн валче ваиз салкым,
Кезьыт луиз нош урамын;
Троссэ ӧд вера тон мыным.
Малы меда, мусо эше,
Троссэ ватӥд тон мынэсьтым?

Ыркыт тӧл ымнырам пельтэ,
Кыӵе секыт тонтэк вылэм –
Уг буйга нокызьы сюлэм,
Ӵукна гинэ вуи гуртэ.
Нош тусбуйыд азям пуксе,
Лэчыт пуртэн кадь бышкалтэ.

Шӧтэм малпан йырын берга:
Уг сёты изьыны маза;
Кыӵе потэ луэм вӧзад,
Яратонмес кин ке каргаз.
Сюсьтыл вылын каллен ӝуа
Тынад тусбуйыныд кагаз.

Шунды улын кӧса бакча, –
Кӧня нунал ни ортчемын,
Нош тон ӧвӧл вунэтэмын, –
Шырчик ӝытпал шулдыр кырӟа.
Малы меда, мусо эше,
Тон весяклы сюлмам кугӟад?

Кин вералоз таре мыным,
Малы меда пинал сюлэм
Зол курадӟе, висе, путэ
Чебер шуныт тулыс ӝытэ?
Тӧлын нуоз та юанме.
Ум луэ ни тонэн артэ.

2017

Тӥ пукиськоды Миндэр Левлэн нимлыко вотэсбамаз.

e-mail: levminder@gmail.com