Ненег тулыс

Буш борддоръёс вискын
Зарни сюсьтыл ӝуа,
Вож синъёсыд пушкын
Мынам сюлмы ӟырда.

Зарни сюсьтыл сямен кенжиз
Милям яратонмы,
Зарни сюсьтыл шуныт ваиз
Асьме улонамы.

Ӵуж кенеред вӧзын
Льӧмпу сяська тӧла,
Уй кизили улын
Шыпыт турын ӝужа.

Льӧмпу сяська сямен тӧлӟиз
Милям яратонмы,
Льӧмпу сяська кезьыт ваиз
Асьме улонамы.

Корт липетэд вылын
Сайкыт толэзь лоба,
Лыз капкаед дорын
Сылӥм тонэн кема.

Сайкыт толэзь сямен ӟардӥз
Милям яратонмы,
Сайкыт толэзь югыт ваиз
Асьме улонамы.

Ӟар кезьытъёс пӧлын
Ненег тулыс кышка,
Пӧсь нуналъёс вискын
Ассэ ачиз ӵушка.

Ненег тулыс сямен шудӥз
Милям яратонмы,
Ненег тулыс лулзэ кельтӥз
Асьме улонамы.

2017

Тӥ пукиськоды Миндэр Левлэн нимлыко вотэсбамаз.

e-mail: levminder@gmail.com